Blog về luận án chuyên ngành tiếng Trung Quốc bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ

26 November 2016

Nghiên cứu lỗi chữ Hán hay mắc phải của sinh viên chuyên khoa

专科学生汉字习得偏误研究
The Chinese Character Acquisition of the Vietnam Liangshan College Students


  • Tác giả: 阮氏秋玄 Trần Thị Thu Huyền
  • Hướng dẫn: 肖瑜 Xiao Yu
  • Trường: 广西大学 Đại học Quảng Tây
  • Khoa: 汉语国际教育 Giáo dục Hán ngữ quốc tế
  • Năm: 2011
  • Trình độ: 硕士 Thạc sĩ
  • File size: 11.5MB
  • Format: PDF
  • Nguồn: 中国知网
近几年随着越南与中国交流不断加强,在越南出现一股“汉语热”,学习汉语的越南人也越来越多。越南学生在学习汉语的过程中,遇到最大的困难就是学汉字。越南使用的文字是拉丁字母,汉字是方块文字。所以越南人刚学习汉语的时候觉得汉字是最难学的,在学习过程中经常出现汉字习得偏误。本人在越南谅山师范高等专科学校从事了一个学期的对外汉语教学实习工作。我对一、二、三年级阶段越南学生经常出现的汉字习得偏误进行了研究。下面是本文的主要内容:第一章绪论,主要交待研究的目的和意义,简单介绍关于汉字习得偏误的研究现状和本文研究的对象、材料和研究方法。第二章越南谅山专科学生汉字习得偏误的类型,主要内容是从收集到的材料出发,我将一、二、三年级学生出现的汉字习得偏误进行分类与分析。偏误类型分成笔画偏误、部件偏误和整字偏误三大类型。第三章各年级学生汉字习得偏误的对比与分析,主要内容是针对各阶段学生出现偏误的比例进行对比与分析原因。第四章针对越南谅山专科学生不同年级学生汉字习得偏误的教学对策,主要写的内容是关于汉字习得偏误教学对策的简单论述。我针对一、二、三年级不同阶段学生提出教学对策。

No comments:

Post a Comment

Hướng dẫn Download

Nếu bạn quan tâm đến bất cứ luận án, luận văn nào xin vui lòng copy link trình duyệt và gởi đến email của Blog để được tư vấn. Giá tham khảo chỉ từ 2$ (Paypal) hoặc 50.000 vnđ (nếu thanh toán qua Payoo).
Comments

Contact Us

Name

Email *

Message *