Blog về luận án chuyên ngành tiếng Trung Quốc bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ

19 December 2016

Phiên dịch về văn hóa ẩm thực Trung Quốc

中国饮食文化的翻译
La Traduction De La Culture De La Cuisine Chinoise


  • Tác giả: 刘志高 Liu Zhigao
  • Hướng dẫn: 张森宽 Zhang Senkuan
  • Trường: 中南大学 Đại học Trung Nam
  • Khoa: 法语语言文学 Văn học ngôn ngữ Pháp
  • Năm: 2010
  • Trình độ: 硕士 Thạc sĩ
  • File size: 4.1MB
  • Format: PDF
  • Nguồn: 中国知网
在全球语境下的翻译活动更加离不开跨文化的交流。中国菜的命名更是一种文化现象。中国菜的菜名中蕴含着丰富的文化信息,它的食材、工艺和品味都十分庞大复杂。菜名首先体现的是食物本身的信息,其次是它的美感和文化方面的内涵。因此,翻译菜名亦可以是多样化的。通过对翻译理论和中国饮食文化的特性的探讨,可以得出结论:翻译是一项交流活动,在跨文化交际环境下是可能的。在跨文化语境条件下,翻译也变得比以前更加容易。翻译实践最重要的就是理解。翻译也随着跨文化交流而向前发展。Edward Hall提出的跨文化交际理论在跨文化翻译中同样适用。特别是中国饮食文化的复杂性和特殊性,在实践中更应注意。中国饮食是和传统文化分不开的。中国八大菜系无论是在工艺还是品味上都各具风格。因此,很难从菜名上看出全部的文化信息。对中国饮食文化的了解就显得尤为重要。中国菜系众多,翻译工作也十分艰巨,但幸运的是其中也有规律可循。

No comments:

Post a Comment

Hướng dẫn Download

Nếu bạn quan tâm đến bất cứ luận án, luận văn nào xin vui lòng copy link trình duyệt và gởi đến email của Blog để được tư vấn. Giá tham khảo chỉ từ 2$ (Paypal) hoặc 50.000 vnđ (nếu thanh toán qua Payoo).
Comments

Contact Us

Name

Email *

Message *