Blog về luận án chuyên ngành tiếng Trung Quốc bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ

19 December 2016

Ẩm thực Trung Hoa dưới góc nhìn dân tộc học

中国饮食文化的民族学研究
The study on Chinese diet culture from the view of ethnology


  • Tác giả: 孙補卿 Sun Buqing
  • Hướng dẫn: 徐万邦 Xu Wanbang
  • Trường: 中央民族大学 Đại học dân tộc Trung Ương
  • Khoa: 民族学 Dân tộc học
  • Năm: 2005
  • Trình độ: 博士 Tiến sĩ
  • File size: 16.6MB
  • Format: PDF
  • Nguồn: 中国知网
我的博士学位论文《中国饮食文化的民族学研究》,主要想表达的思想是:从民族学或叫文化人类学的角度来研究分析,中国饮食文化到底有哪些突出的贡献和明显的弊端。之所以要以饮食文化为研究对象,是因为中国饮食文化从古至今一直处于世界领先地位,而且它是中国文化非常重要的组成部分。联系到目前世界上尚有8亿多人不得温饱,而中国能以人均耕地面积很少的资源养活占全世界五分之一的人口,其中定有许多宝贵经验值得总结和推广。论文共分十章,各章主要内容如下:第一章“绪论”。主要阐明选题的目的和意义、饮食文化的界定与研究范围、饮食文化在中国传统文化中的地位、目前的研究现状和本文采用的研究方法。第二章“中国饮食文化历史悠久典籍丰富”。主要说饮食文化始于人类用火熟食,中国是人类文明发祥地之一,许多原始人的遗址中都有用火的实物证据;中国是农业文明古国,许多农产品起源于中国;中国有许多饮食的制作方法历史悠久,如馒头、豆腐、酒、茶等。中国数千年历史延绵不断,前人留下了丰富的典籍,其中有不少是饮食文化方面的书。该章简介了部分文献。第三章“中国人的饮食思想系统科学”。饮食原料来自农业,中国长期以农为本;民以食为天,中国人主张吃出健康、吃出文化、吃出礼仪和道德,而不仅仅追求口腹之欲。第四章“中国食疗理论独特完整”。中国自古讲究医食结合、医食同源,而且形成了完整的理论体系。通过平衡饮食来保健,以饮食的性味来调和五脏并疗疾,对人类尤其是对穷人真是功德无量的贡献。第五章“中国饮食文化内容博大丰富”。论及的有中国不同民族、不同地域的饮食文化和风味食品;目前仍存的原始食风,如石烹;多样的饮食体系,如主食、副食、零食、点心、饮料、调料、配料等;各类文艺作品中的饮食文化,如小说、诗词、绘画、雕塑、戏剧、曲艺等作品中的相关内容;中国几大菜系;名人与饮食的轶闻;著名餐店文化:汉语中“吃”字的泛化应用:便捷的筷子;新产生的饮食节日。

No comments:

Post a Comment

Hướng dẫn Download

Nếu bạn quan tâm đến bất cứ luận án, luận văn nào xin vui lòng copy link trình duyệt và gởi đến email của Blog để được tư vấn. Giá tham khảo chỉ từ 2$ (Paypal) hoặc 50.000 vnđ (nếu thanh toán qua Payoo).
Comments

Contact Us

Name

Email *

Message *