Blog về luận án chuyên ngành tiếng Trung Quốc bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ

17 December 2016

Nghiên cứu trong vấn đề phân định biên giới Việt Trung dước góc nhìn của Trung Quốc (1949-2007)

中国视角下的中越陆地边界问题研究(1949-2007)
A Study on the Land Boundary Issue of China and Vietnam from the Perspective of China(1949-2007)


  • Tác giả: 李桂华 Li Guihua
  • Hướng dẫn: 齐鹏飞 Qi Pengfei
  • Trường: 中国人民大学 Đại học nhân dân Trung Quốc
  • Khoa: 中共党史 Lịch sử Đảng
  • Năm: 2008
  • Trình độ: 硕士 Thạc sĩ
  • File size: 6.48MB
  • Format: PDF
  • Nguồn: 中国知网
中越两国是“山水相连、文化相通、理想相同、利益相关”(胡锦涛语)的邻国。两国的关系在漫长的历史发展中一直比较友好。但是,在中越交往的过程中,两国的陆地边界问题却曾经在相当长的一个历史阶段里没有得到妥善、合理的解决,直接影响了两国关系的健康发展,并成为阻碍两国关系正常发展的最主要因素之一。中越两国的陆地边界问题是中越两国交往过程中产生的一个历史问题。从968年越南脱离中国独立建国开始,中越之间就开始因为边界争端屡屡发生冲突。但是,由于在此期间越南一直作为中国的藩属国存在,边界没有受到双方太多的重视。因此,中越双方的陆地边界长期以来处于一种弹性状态或模糊状态。1886年至1897年,清政府与统治越南的法国政府通过条约的形式在历史上第一次全面划定了中越之间的陆地边界,中越边界从弹性边界变为条约边界。但是,由于这一边界线是由清朝政府与越南的宗主国法国签订,并在一定程度上损害了越南的领土主权。因此,越南国内对这一次中法划定中越边界的结果非常不满。这也为日后中越两国陆地边界争端埋下了伏笔。新中国成立后,中越两国在1969年以前的时间里基本上保持了一种“同志加兄弟”式的友好关系,中国在实际上担负起了对越南社会主义革命和建设进行指导和帮助的责任。在这种历史背景下,中越两国对两国的陆地边界问题均不愿谈及,采取了一种避讳的态度,将两国的陆地边界问题予以搁置。1969年以后,中越两国关系逐渐恶化。在这一时期,越南政府开始将两国的陆地边界问题公诸于众,并采用了一种极不理性的方式(在中越陆地边境地带的争议区进行骚扰、挑衅)表达其对两国边境地区争议地区的诉求。面对越南的不断骚扰和挑衅,中国政府提出与越南进行陆地边界谈判的要求,并得到了越南方面的同意。1977年至1979年,中越两国先后在北京和河内进行了两次多轮副外长级谈判,对两国之间包括陆地边界问题在内的诸多问题进行了协商、谈判。由于中越两国所关注的焦点存在根本性的差异,其关注点根本无法相交,中越之间的这两次副外长级谈判均以失败而告终。此次谈判后,中越两国关系持续恶化,两国已经不存在继续进行谈判协商的任何可能。因此,当越南政府于1981年向中国提出恢复两国副外长级谈判时,中国外交部于该年9月7日照会越南驻华大使馆,拒绝了这一提议。此后,针对越南重开谈判的提议和国际上有关中越进行秘密接触的传言,中国有关人士多次重申,在越南没有承诺和宣布从柬埔寨全部撤军并且付诸实际行动之前,中越之间不可能对话。此后直到1990年,中越两国再也没有就中越边界及其它问题进行任何谈判协商。1980年代末期以来,世界风云变幻,先是东欧巨变,后有苏联解体。

No comments:

Post a Comment

Hướng dẫn Download

Nếu bạn quan tâm đến bất cứ luận án, luận văn nào xin vui lòng copy link trình duyệt và gởi đến email của Blog để được tư vấn. Giá tham khảo chỉ từ 2$ (Paypal) hoặc 50.000 vnđ (nếu thanh toán qua Payoo).
Comments

Contact Us

Name

Email *

Message *