Blog về luận án chuyên ngành tiếng Trung Quốc bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ

17 December 2016

Nghiên cứu chiến lược dịch thuật các từ du nhập trong văn hóa ẩm thực Trung Hoa

中国饮食中文化负载词的翻译策略研究
A Study of the Translation Strategies on Ulture-loaded Words of Chinese Food


  • Tác giả: 朱丹 Zhu Dan
  • Hướng dẫn: 闫怡恂 Yan Yixun
  • Trường: 沈阳师范大学 Đại học sư phạm Thẩm Dương
  • Khoa: 翻译 Phiên dịch
  • Năm: 2013
  • Trình độ: 硕士 Thạc sĩ
  • File size: 2.25MB
  • Format: PDF
  • Nguồn: 中国知网
本文是一篇翻译项目报告。翻译项目的原文节选自光明日报出版社出版的《舌尖上的中国》一书中第二章“主食的故事”和第三章“转化的灵感”。选取此文本进行翻译的主要原因是该书通过描述中国某一地区的某家人与某种传统食物的故事展现了中国内涵丰富的饮食文化,以独特的人文视角传递出中国的文化价值观念,对该书的翻译将是一次大力推广中国饮食文化的尝试。该项目共分为四部分,第一部分为任务描述,对任务背景、文本内容、文本选择和文本特点分别进行介绍。第二部分为任务过程,该部分指出了此项目的任务分配、翻译要求和翻译工具等基本内容。第三部分为案例分析,笔者以苏珊·巴斯奈特的文化翻译观为理论指导,采用“异化为主,归化为辅”的翻译原则,旨在解决如何选择并采用适当的翻译策略和方法使外国读者更加清晰、准确地了解中国饮食的特点,传播中国饮食文化。针对源文本中具有较多中国饮食文化及相关方面词语的特点,笔者将文中出现的文化负载词分为主食名称、烹饪动词、地方性和传统习俗类词语、地理名称四个方面,并分析与探寻其各自不同的内容和特点,论述了在翻译过程中如何采用音译法、意译法、汉语拼音加英文释义法、文化补偿法等方法对上述各类词语进行翻译。

No comments:

Post a Comment

Hướng dẫn Download

Nếu bạn quan tâm đến bất cứ luận án, luận văn nào xin vui lòng copy link trình duyệt và gởi đến email của Blog để được tư vấn. Giá tham khảo chỉ từ 2$ (Paypal) hoặc 50.000 vnđ (nếu thanh toán qua Payoo).
Comments

Contact Us

Name

Email *

Message *