Blog về luận án chuyên ngành tiếng Trung Quốc bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ

15 December 2016

Nghiên cứu du lịch mua sắm ở Trung Quốc

中国旅游购物研究
Study on China's Tourism shopping


  • Tác giả: 石美玉 Shi Meiyu
  • Hướng dẫn: 张广瑞 Zhang Guangrui
  • Trường: 中国社会科学院研究生院 Viên nghiên cứu sinh học viện KHXH Trung Quốc
  • Khoa: 产业经济学 Kinh tế sản nghiệp
  • Năm: 2003
  • Trình độ: 博士 Tiến sĩ
  • File size: 12.4MB
  • Format: PDF
  • Nguồn: 中国知网
旅游购物作为旅游产品中的重要组成部分,它既是我国旅游业走向集约化发展的战略选择,也是国家创汇的重要增长点。因此,应把它培育成饭店、交通、旅行社之外的第四个旅游业支柱行业。但是,旅游购物又是我国旅游业长期的薄弱环节,之所以薄弱,一是认识问题,对发展旅游购物意义的认识不足,二是水平问题,旅游商品开发、销售服务水平偏低。 目前,我们虽然常谈旅游购物的重要性,但我国缺乏关于旅游购物的系统研究,只限于与旅游购物相对应的商品的概念及相关研究,并且其名称和概念的内涵不一致,这无疑增加了我们认识、理解和研究旅游购物的难度,不利于与国内外学者进行对同一问题的广泛的交流与学术探讨,自然也难以从认识、政策上重视旅游购物,为其创造更好的发展空间。基于旅游购物理论创新和实践指导的需要,本文采用文献研究方法、实地调查和问卷调查方法,运用经济学、文化学及行为学等有关理论建立旅游购物理论框架,并以此框架分析中国旅游购物现状及存在的问题,最后提出解决这一问题的基本思路。 论文共分三部分,旅游购物理论框架、旅游购物理论分析,以及中国旅游购物实证分析。 第一部分为第一章,力图建立旅游购物的理论框架,这是本研究立论的基础。这一部分在大量分析和总结国内外参考文献的基础上,提出了旅游购物的科学概念,强调旅游购物应从经济、文化角度解释;旅游购物中的旅游商品、旅游购物设施、相关人员等三大要素组成了旅游购物研究的框架体系;旅游购物是重要的旅游资源。 第二部分为理论篇,重点分析了旅游购物的三大组成要素及旅游购物市场,由第二、三、四、五章组成。第二章旅游购物,在第一章旅游购物概念的基础上,探讨了旅游购物的类型和特点,并从旅游购物与旅游业、国民经济关系的角度分析了旅游购物的重要地位和作用。第三章首先运用行为学的“刺激——反应”模式分析了旅游者购物行为,展望了旅游购物新发展趋势;其次,通过对旅游商品供给体系的研究,分析了旅游购物不同于其他产业的特点,以及存在的主要问题;最后运用SCP框架分析了旅游购物市场结构、市场行为及市场绩效。

No comments:

Post a Comment

Hướng dẫn Download

Nếu bạn quan tâm đến bất cứ luận án, luận văn nào xin vui lòng copy link trình duyệt và gởi đến email của Blog để được tư vấn. Giá tham khảo chỉ từ 2$ (Paypal) hoặc 50.000 vnđ (nếu thanh toán qua Payoo).
Comments

Contact Us

Name

Email *

Message *