Blog về luận án chuyên ngành tiếng Trung Quốc bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ

17 December 2016

Sự kế thừa và phát huy văn hóa ẩm thực Trung Hoa ở Việt Nam

中国饮食在越南的传承与嬗变
The Inheritance and Evolution of Chinese Food in Vietnam


  • Tác giả: 陈海丽 Trần Hải Lệ
  • Hướng dẫn: 古小松 Gu Xiaosong
  • Trường: 广西民族大学 Đại học dân tộc Quảng Tây
  • Khoa: 亚非语言文学 Văn học ngôn ngữ Á Phi
  • Năm: 2010
  • Trình độ: 硕士 Thạc sĩ
  • File size: 2.63MB
  • Format: PDF
  • Nguồn: 中国知网
随着中国东盟自由贸易区的成功建成,越来越多人开始把目光投向东盟,特别是与中国有着千丝万缕的越南。有关中越两国的交流与合作研究层出不穷,但是关于两国饮食交流的学术研究并不多,而且多停留于概括性描述,缺乏细致调查分析和理论研究。鉴于此现象,论文以中国传统饮食和中餐馆在越南的嬗变与发展为研究对象,通过实地调查结合文献研究的方法逐一论述,重点研究中国饮食文化对越南的影响以及在越南的传承与发展。首先,回顾古代中越饮食交流的背景;接着,从表象、内涵、意义等几方面阐述中国传统饮食在越南的本土化过程;然后,对在河内的中餐馆现状及越南人对于中餐的态度进行调查和分析,了解当代越南人饮食观念的变化;最后,对如何进一步促进中越饮食交流提出个人意见和建议,希望能促进中越双方更好地实现互惠互利,推动中越两国在经济、文化等更多领域的合作交流向更深、更广层次发展。

No comments:

Post a Comment

Hướng dẫn Download

Nếu bạn quan tâm đến bất cứ luận án, luận văn nào xin vui lòng copy link trình duyệt và gởi đến email của Blog để được tư vấn. Giá tham khảo chỉ từ 2$ (Paypal) hoặc 50.000 vnđ (nếu thanh toán qua Payoo).
Comments

Contact Us

Name

Email *

Message *