Blog về luận án chuyên ngành tiếng Trung Quốc bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ

19 December 2016

Xây dựng không gian thứ 3 trong văn hóa ẩm thực Trung Quốc dựa trên các tác phẩm của Amy Tan

中国饮食文化在《喜福会》,《灶神之妻》,《灵感女孩》中建构的第三空间
The Third Space Constructed by Chinese Dietary Culture in Amy Tan’s the Joy Luck Club, the Kitchen God’s Wife, and the Hundred Secret Senses


  • Tác giả: 沙莎 Sha Sha
  • Hướng dẫn: 胡开杰 HU Kaijie
  • Trường: 南京理工大学 Đại học công nghệ Nam Kinh
  • Khoa: 英语语言文学 Văn học ngôn ngữ Anh
  • Năm: 2010
  • Trình độ: 硕士 Thạc sĩ
  • File size: 3.96MB
  • Format: PDF
  • Nguồn: 中国知网
恩美是一位有影响力的华裔美国作家,在国内外的研究中,谭恩美及其作品一直是华裔文学研究的热点。国内外的学者对谭恩美作品的研究主要集中在母女关系,中美文化冲突,女性主义等方面。对其作品中的“中国饮食文化”研究甚少,目前尚没有学者把谭恩美作品中的“中国饮食文化”体现的“文化观”与霍米巴巴的“文化定位”理论结合起来讨论。本文将从这个层面入手,以霍米巴巴的“第三空间”理论为支撑,探讨谭恩美早期三部作品中中国饮食文化建构的文化空间,为华裔移民在文化的“第三空间”中寻找一条适合生存和发展的道路。本论文将探讨谭恩美作品中中国饮食文化的意义,并把食物联系文化进行思考,在食物的文化内涵中寻找华裔移民的文化和身份定位,借鉴谭恩美的文化定位观,挖掘其对当今多元文化社会的现实指导意义。本论文包括五个部分:第一部分介绍谭恩美及其早期的三部作品及国内外学者就此的研究和评论;第二部分介绍霍米巴巴的后殖民理论,以此作为分析谭恩美作品的理论基础;第三部分梳理谭恩美三部作品中饮食文化的体现及意义。第四部分结合霍米巴巴的第三空间理论为华裔的文化观和身份找到合理定位。最后是本文的结论:作品通过大量食物意象的描写,让华裔的移民认真反思自己的身份和文化归属,认清自己所处的位置,并在多元复杂的文化环境中寻找自己发展和生存的最佳途径,即谭恩美所提出的——美国化的环境中国化的性格。本论文对上述三部作品所蕴含的深层多元文化观进行探讨,以期对华裔文化和身份做出具有已见的评述,并为相关华裔作家作品的研究提供一个新视角。

No comments:

Post a Comment

Hướng dẫn Download

Nếu bạn quan tâm đến bất cứ luận án, luận văn nào xin vui lòng copy link trình duyệt và gởi đến email của Blog để được tư vấn. Giá tham khảo chỉ từ 2$ (Paypal) hoặc 50.000 vnđ (nếu thanh toán qua Payoo).
Comments

Contact Us

Name

Email *

Message *