Blog về luận án chuyên ngành tiếng Trung Quốc bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ

15 December 2016

Sơ lược phiên dịch thực hành món ăn Trung Quốc

中国菜名的口译实践探究
Strategies for Interpreting Chinese Dish Names


  • Tác giả: 田佳 Tian Jia
  • Hướng dẫn: 王腊宝 Wang Labao
  • Trường: 苏州大学 Đại học Tô Châu
  • Khoa: 翻译 Phiên dịch
  • Năm: 2013
  • Trình độ: 硕士 Thạc sĩ
  • File size: 13.7MB
  • Format: PDF
  • Nguồn: 中国知网
中华饮食文化是中华文化的重要组成部分,不少的中国菜名蕴含了丰富的历史文化信息,将这些信息传递到目的语文化中去是翻译的重要使命。中英语言、饮食文化及社会习俗差异较大,中国人在菜名上追求形式上的古朴典雅和新意,而西方人倾向于了解食物的细致描述。因此对中国菜名的准确翻译具有一定的难度,尤其在同声传译当中。目的论主张“目的决定手段”,口译前我们必须要清楚翻译菜名的目的,了解目的语受众及其心理期待。由于文化间的差异,外国友人关心的是菜的原料、味道,其次是做法,最后是菜名蕴含的文化和寓意。在明确目的后,我们需要探讨策略以便达到口译的目的。本文通过对《舌尖上的中国》中的中国菜名译法进行分析,研究证明拼音加多层次说明的策略在本同声传译任务中的可行性,以期达到类似口译任务的目的,同时也更好地传承中国饮食文化。

No comments:

Post a Comment

Hướng dẫn Download

Nếu bạn quan tâm đến bất cứ luận án, luận văn nào xin vui lòng copy link trình duyệt và gởi đến email của Blog để được tư vấn. Giá tham khảo chỉ từ 2$ (Paypal) hoặc 50.000 vnđ (nếu thanh toán qua Payoo).
Comments

Contact Us

Name

Email *

Message *