Blog về luận án chuyên ngành tiếng Trung Quốc bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ

15 December 2016

So sánh đồng dao giữa dân tộc Kinh của Việt Nam và dân tộc Hán ở Trung Quốc

中国汉族和越南京族童谣对比研究
Comparing Research of the Nursery Rhymes of Han Nationality and Jing Nationality


  • Tác giả: 蓝水萍 Lan Shuiping
  • Hướng dẫn: 黎巧萍 Li Qiaoping
  • Trường: 广西民族大学 Đại học dân tộc Quảng Tây
  • Khoa: 亚非语言文学 Văn học ngôn ngữ Á Phi
  • Năm: 2011
  • Trình độ: 硕士 Thạc sĩ
  • File size: 1.89MB
  • Format: PDF
  • Nguồn: 中国知网
随着中越两国交流领域的不断扩大和友好关系的不断发展,双方在政治、经济和文化等各个领域都进行了积极的交流。两国学者从各个角度对两国文化进行了深入的对比研究,探讨了各种文化现象异同的原因,为增进两国人民对对方文化的了解和加强两国之间的文化交流作出了积极的贡献。由于中越两国关系非常密切,特殊的历史原因导致两国语言和文化具有极大的相似性,语言是文化的主要载体和传播工具,语言不仅反映着人类的思维方式,也反映着文化的某些特征,反过来,文化也对语言的发展产生影响。通过对比两国主体民族汉族和京族(也称越族)的童谣,解析它们在语言上的特点,着重分析汉族童谣和京族童谣在韵律结构和辞格上的异同点,并结合中越文化背景分析其异同原因,接着从汉族童谣和京族童谣的内容出发,分析它们反映的相似的文化特质,进一步论证和探讨越南文化与中国文化的密切关系。

No comments:

Post a Comment

Hướng dẫn Download

Nếu bạn quan tâm đến bất cứ luận án, luận văn nào xin vui lòng copy link trình duyệt và gởi đến email của Blog để được tư vấn. Giá tham khảo chỉ từ 2$ (Paypal) hoặc 50.000 vnđ (nếu thanh toán qua Payoo).
Comments

Contact Us

Name

Email *

Message *